System der Erziehungswissenschaften

System der Erziehungswissenschaften
pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos diferenciaciją skatina vis didesnė ugdymo reikšmė visuomenei, mokyklų reformos, mokslinio tyrimo įstaigų veikla. Kartu atsiranda šių disciplinų integracijos poreikis. Šiuo metu vis dar vyksta sistemos diferenciacija, kuriasi naujos pedagogikos mokslo šakos, ypač dviejų mokslų sandūroje, pvz., psichologijos ir pedagogikos, sociologijos ir pedagogikos, ekonomikos ir pedagogikos. Šiuo metu Lietuvoje pedagogikos mokslų sistemą sudaro šios pedagogikos disciplinos: 1) bendroji pedagogika, kuri, perima kitų pedagogikos disciplinų ir gretimų mokslų žinias, jas interpretuoja ir apibendrina, kompleksiškai tiria teorinius mokymo, lavinimo ir auklėjimo pagrindus. Bendruosius pedagogikos klausimus sudaro pedagogikos dalykas, ugdymo tikslai ir uždaviniai, turinys ir metodai, ugdymo veikėjai ir dalyviai, mokslinio tyrimo metodologija, andragogika; 2) didaktika, tirianti mokymo ir lavinimo procesą; 3) auklėjimo teorija, tirianti auklėjimo pagrindus, bendrąją ir specialiąją metodiką; 4) metodikos, tiriančios atskirų mokymo dalykų dėstymą; 5) psichologinė pedagogika, tirianti psichinę veiklą pedagoginiu požiūriu; 6) socialinė pedagogika, tirianti socialinę aplinką pedagoginiu požiūriu; 7) specialioji pedagogika, tirianti sutrikimų turinčių vaikų ugdymą (tiflo-, surdo-, oligofrenopedagogika ir logopedija); 8) istorinė pedagogika; 9) lyginamoji pedagogika (dabarties užsienio šalių ar praeities teorijų lyginimas); 10) institucinė pedagogika (ikimokyklinė, vidurinės mokyklos, aukštosios mokyklos, gamybinė); karinė, pataisos darbų pedagogika, mokyklotyra (mokyklų darbo organizavimas ir valdymas). Pedagogikos mokslų disciplinos operuoja filosofijos, politikos, fiziologijos, medicinos, psichologijos, sociologijos, istorijos, teisės, kibernetikos žiniomis, jas interpretuoja ugdymo proceso požiūriu ir integruoja į savo sistemą – informacija tampa organiška tiriamo dalyko dalimi. atitikmenys: angl. system of pedagogical sciencies vok. System der Erziehungswissenschaften rus. система педагогических наук

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • system of pedagogical sciencies — pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Methoden der Sozialen Arbeit — Soziale Arbeit dient seit den 1990er Jahren als Ober und Sammelbegriff der traditionellen Fachrichtungen Sozialpädagogik und Sozialarbeit. In der Schweiz umfasst der Begriff zusätzlich die Fachrichtung Soziokulturelle Animation. Seit 2001 ist… …   Deutsch Wikipedia

  • Studium der Physik — Als Physikstudium wird die Ausbildung zum Diplom Physiker oder Lehramtskandidaten an einer Universität oder Technischen Hochschule bezeichnet. Zudem gibt es neue Bachelor und Masterstudiengänge in der Physik als weitere Ausbildungsmöglichkeit.… …   Deutsch Wikipedia

  • Learning-Management-System — Eine Lernplattform bzw. Learning Management System (LMS) ist ein komplexes Softwaresystem, das der Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernvorgängen dient. Eine wichtige Aufgabe einer web basierten Lernumgebung ist außerdem… …   Deutsch Wikipedia

  • Learning Management System — Eine Lernplattform bzw. Learning Management System (LMS) ist ein komplexes Softwaresystem, das der Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernvorgängen dient. Eine wichtige Aufgabe einer web basierten Lernumgebung ist außerdem… …   Deutsch Wikipedia

  • Studium der Biochemie — Als Chemiestudium wird die Ausbildung zum Diplom Chemiker oder Lehramtskandidaten an einer Universität oder Hochschule bezeichnet. Zudem gibt es neue Bachelor und Masterstudiengänge in der Chemie als weitere Ausbildungsmöglichkeit.… …   Deutsch Wikipedia

  • Studium der Chemie — Als Chemiestudium wird die Ausbildung zum Diplom Chemiker oder Lehramtskandidaten an einer Universität oder Hochschule bezeichnet. Zudem gibt es neue Bachelor und Masterstudiengänge in der Chemie als weitere Ausbildungsmöglichkeit.… …   Deutsch Wikipedia

  • Studium der Lebensmittelchemie — Als Chemiestudium wird die Ausbildung zum Diplom Chemiker oder Lehramtskandidaten an einer Universität oder Hochschule bezeichnet. Zudem gibt es neue Bachelor und Masterstudiengänge in der Chemie als weitere Ausbildungsmöglichkeit.… …   Deutsch Wikipedia

  • Bildungsbenachteiligung in der Bundesrepublik Deutschland — Mit Bildungsbenachteiligung in der Bundesrepublik Deutschland wird die bildungsspezifische Benachteiligung von Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet, die über geringe kulturelle, soziale oder finanzielle Ressourcen verfügen. Der… …   Deutsch Wikipedia

  • Learning Content Management System — Ein Learning Content Management System (LCMS) ist eine Weiterentwicklung eines Learning Management Systems (LMS). Das LCMS ist ein Multiuser System in dem Learning Content Entwickler Inhalte erstellen, speichern, beliebig wiederverwenden und… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”